Aktiviteter 2013

Onsdag 9 Januar kl 18:00 Kinomøte: Histrien om Pi (3D) på Colosseum 2
Onsdag 13 Februar kl 18:00 Medlemsmøte
Onsdag 13 Mars kl 18:00 Medlemsmøte
Lørdag, Søndag 6,7 April kl 11:00-18:00 Oslo Mini Maker Faire på Teknisk Museum
Onsdag 10 April kl 18:00 Medlemsmøte
Onsdag 8 Mai kl 18:00 Medlemsmøte
Lørdag 8 Juni kl 11:00 Stereofotoutflukt til Klippan i Göteborg
Onsdag 12 Juni kl 18:00 Medlemsmøte
Onsdag 14 August kl 18:00 Medlemsmøte
Onsdag 11 September kl 18:00 Medlemsmøte
Onsdag 9 Oktober kl 18:00 Medlemsmøte (Siste møte på Justisen)
Onsdag 13 November kl 18:00 Kinomøte: Gravity (3D) på Colosseum 1
Onsdag 11 Desember kl 18:00 Medlemsmøte

Les programmet for 2012 her

  1. Ingen kommentarer enda.
(Vil være skjult)