3d-testbilder

Test av dobbeltkonturer for høyre øye (lukk venstre øye)
(inklusive 5 rammer á 10 piksler for testing av overskanning)

Last ned testbildene i full HD 1920 x 1080 her: jpg og mpo

 

Test av dobbeltkonturer for venstre øye (lukk høyre øye)
(inklusive 5 rammer á 10 piksler for testing av overskanning)

Last ned testbildene i full HD 1920 x 1080 her: jpg og mpo

Testbildet er effektivt til å avsløre hvor mye dobbeltkonturer en skjerm/brille-kombinasjon gir. Bildet brukes til test av aktive og passive TV-skjermer/briller, i tillegg til rasterbarriere-skjermer, lentikulære skjermer og til anaglyfbilder på skjerm eller utskrift.

Dobbeltkonturer er også kjent som “cross talk” eller “ghosting”. Fenomenet er vanlig med alle 3D-skjermer hvor begge bilder vises på samme skjermflate. Effekten skyldes at brillene (eller annen teknologi) ikke klarer å blokkere venstre bilde fullstendig for høyre øye og omvendt. Effekten er større jo sterkere kontrasten er og jo lenger fra skjermplan objektet befinner seg. Testen vil vise dobbeltkonturer med de fleste skjermer. Litt dobbeltkonturer i testen er ok, og med vanlig bildemateriale vil dette ofte ikke merkes i det hele tatt. Innhold med sterk kontrast i områder med stor dybde kan være mer problematisk.

Rammene rundt består av 5 x 10 piksler for å sjekke om du får sett hele bildet på skjermen. Noen TV-er forstørrer bildet noen prosent, en prosess som er kjent som overskanning. Ramme og tekst i testbildet skal ligge i skjermplan.

Overskanning er når bildet forstørres ved visning på skjermen slik at en del av bildekantene ikke er synlig. I tillegg til at noe av bildet beskjæres ved visning, vil forstørrelsen i seg selv ofte gå ut over skarpheten i bildet. Prøv deg fram med “size-” eller “aspect-”knappen på fjernkontrollen for å se om du kan få med hele bildet, eller sjekk manualen for din TV.

http://hd.engadget.com/2010/05/27/hd-101-overscan-and-why-all-tvs-do-it/

http://en.wikipedia.org/wiki/Overscan

 

Test av blokkering i forhold til skjermposisjon

og jevn gjengivelse over skjermflaten, hvit høyre

Last ned testbildene i full HD 1920 x 1080 her: jpg og mpo

 

Test av blokkering i forhold til skjermposisjon

og jevn gjengivelse over skjermflaten, hvit venstre

Last ned testbildene i full HD 1920 x 1080 her: jpg og mpo

 

Test av Dobbeltkonturer og dybde

Last ned testbildene i full HD 1920 x 1080 her: jpg og mpo

Dette testbildet er en versjon av det forrige, men her vises dobbeltkonturer ved forskjellig kontrast og dybde, men du kan ikke lese av hvor mye kontrast det er som gir dobbeltkonturer.

Dybden er oppgitt i prosent av bildebredden. Positive tall vises som dybde innover i skjermen og negative tall utover. Dybden i testbildet er større enn det som er vanlig i kinofilmer, som gjerne ligger på +2 til -2%.

 

Test av Optisk klarhet i briller

Rutenett (uten dybde). Test av brillenes optiske kvalitet.

Last ned testbildene i full HD 1920 x 1080 her: jpg og mpo

For best mulig 3D-opplevelse, er det viktig at glassene eller filtrene ikke gir optiske forvrengninger av bildet. Enkelte brillemodeller, av både aktive og passive typer, kan gi mer eller mindre sjenerende forvrengninger, noe som kan bidra til ubehag over tid.

  • Sjekk først at brillene er rene og frie for riper.
  • Vis testbildet på 3DTV-en i 3D-modus. (Testbildet er uten dybde).
  • Skru på brillene hvis de er aktive.
  • Hold brillene 15 centimeter foran høyre øye og se gjennom høyre glass mens du beveger brillene sideveis foran øyet. Rutenettet skal vises stabilt, og alle linjer skal være rette.
  • Gjenta med vertikal bevegelse, og gjenta begge tester med venstre
    brilleglass.

Hvis det er forvrengninger i bildet, vil disse endres når du beveger brillene så feilen lettere oppdages (linjene bølger når brillene beveges).

3D-effekt og betraktningsvinkel for passive skjermer
Denne testen viser hvor stor den vertikale innsynsvinkelen er i 3D. Testen kan være nyttig til å finne riktig plassering av skjermen i høyden, eventuelt i kombinasjon med tilting.

Se testbildet med ett øye om gangen.
Skjermen skal vise helt jevnt svart eller hvitt. Ved å bevege deg opp og ned, vil du se hvor stor betraktningsvinkelen er. Når du kommer utenfor sonen, vil du se en blanding av svart og hvitt. Vanligvis vil du kunne bevege deg like mye opp som ned i forhold til midten.

Testen kan også avsløre om polariseringsfilteret er feilmontert fra fabrikken. Hvis filteret er rotert i forhold til linjene, vil du ikke se en jevn svart eller hvit flate, men en ujevn blanding av svart og hvitt, eller du kan oppleve at innsynsvinkelen er svært begrenset.

Passive 3D-skjermer skiller mellom høyre og venstre bilde ved å polarisere annenhver linje til venstre og høyre bilde (line interlaced). I produksjonen monteres et polariseringsfilter foran pikselflaten, slik at en stripe «venstrefilter» ligger eksakt over hver venstrelinje i bildet, og tilsvarende for høyre. På grunn av tykkelsen på skjermoverflate og filter, blir det en liten avstand mellom pikslene og filteret, noe som i praksis begrenser den vertikale innsynsvinkelen i 3D. Vertikal innsynsvinkel i 2D berøres ikke av dette. Avstand mellom piksler og filter er den samme for både store og små skjermer, noe som gjør at det blir en mye smalere vertikal innsynsvinkel i 3D på små skjermer enn store.

Last ned alle testbildene som en zipfil

  1. Ingen kommentarer enda.
(Vil være skjult)