Aktiviteter 2016

Onsdag 13 Januar kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4
Onsdag 10 Februar kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4
Søndag 21 Februar kl 13:00 Årsmøte med stereovisning Ryensvingen 6, 0680 Oslo
Onsdag 9 Mars kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4
Onsdag 13 April kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4
Søndag 8 Mai kl 11:00 Utflukt til Henie Onstad Kunstsenter
Onsdag 11 Mai kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4
Lørdag 28 Mai kl 12:00 Utflukt til Oslo Middelalderfestival på Akershus festning
Onsdag 8 Juni kl 18:00 Utflukt til Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, 0551 Oslo
Onsdag 10 August kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4 | NSA 3D-CON 2016
Søndag 21 August kl 12:00 Utflukt til Fotografiets dag 2016 på Preus museum i Horten
Onsdag 14 September kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4 | Analog aften
Onsdag 12 Oktober kl 18:00 Tema: Holografi, oppmøte i Fysikkbygningen på Universitetet i Oslo
Onsdag 9 November kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4 med gjester fra
Norsk Fotohistorisk Forening – Preus Museums venner
Søndag 20 November kl 13:00 Utflukt: Julemarked i Spikersuppa og film på Colosseum
Onsdag 14 Desember kl 18:00 Medlemsmøte på Peppes i Stortingsgt. 4
Videoredigering i stereoskopisk 3D med Jan Robert Williamsen
Les programmet for 2015 her