Hva er stereoskopi?

Stereoskopi er å se tredimensjonalt. Når man betrakter et objekt vil øynene se objektet fra to ulike vinkler, og hjernen oppfatter dybden ved å kombinere de to bildene til ett tredimensjonalt bilde. På samme måte kan man fotografere et motiv fra to posisjoner slik at bildene kan brukes til et 3D-bilde.

Det første stereoskopet for betraktning av stereobilder ble oppfunnet av Sir Charles Wheatstone i 1838, ett år før Louis Daguerre oppfant fotografiet. Stereofotografier var svært utbredt som underholdning fra midten av 1800-tallet, helt til film og kino gradvis tok over fra begynnelsen av 1900-tallet. Det har senere vært flere bølger av popularitet for stereoskopi, og mange har nok sett Magic Eye-bøkene som ble utgitt på 1990-tallet. Også mange av NASAs Mars-bilder fra HiRISE-prosjektet kan ses i 3D på nettet. Mindre kjent er det at flere av Salvador Dalis bilder fra 70-tallet består av to bilder malt i stereo.

Stereogram for parallell- eller kryssbetraktning. De fleste kan lære seg å se stereobilder ved hjelp av enkle teknikker uten bruk av briller.

 

 

Stereogrammer kan være bra å trene på.

For å få sett et bildepar i 3D skal venstre øye se venstre bilde og høyre øye se høyre bilde. Selv om man kan lære seg å fribetrakte bildene vil de fleste foretrekke å bruke en betrakter tilpasset det aktuelle bildeformat. Det mest alment kjente formatet er anaglyfbilder hvor bildene blir vist oppå hverandre i henholdsvis rødt og cyan. Bildet betraktes med de karakteristiske rød-cyan anaglyfbrillene. Det finnes mange typer betraktere for papirbilder, lysbilder og bilder på skjerm. Av disse er nok den klassiske Holmes-betrakteren for stereokort mest kjent.

Flere effektive 3D-programmer er tilgjengelig for presis og enkel montering av digitale bilder. Utgangspunktet kan være bilder fra ett eller to vanlige digitalkameraer, et stereokamera, eller det kan til og med være et objekt skannet fra to posisjoner på en flatskanner. Monteringsprogrammene erstatter timer med manuelt arbeid som var vanlig ved analog fotografering.

Flere av medlemmene i Stereofoto Norge tar bilder tredimensjonalt, enten med et vanlig kamera eller ved bruk av stereokamera.
Interessen er imidlertid ikke begrenset til stereofotografi, men alle typer tredimensjonale teknikker, som holografi, stereoskopisk film, 3D-UV-fotografi, samling av historiske stereobilder- og utstyr, 3D-tegning og 3D-bilder og film laget med dataprogram. Stadig flere bruker digitale kameraer og digitale framvisere. Dette gir nye muligheter for bruk av bildene både til utskrift, visning på dataskjerm og i projeksjon på storskjerm.

Klassisk ”Holmes” stereobetrakter med stereokort. Bilde for parallellbetraktning.

  1. Ingen kommentarer enda.
(Vil være skjult)