ISU

International Stereoscopic Union

ISU er det internasjonale bindeleddet mellom alle stereoklubber i de ulike landene
  • Medlemsbladet «Stereoscopy» gis ut 4 ganger pr. år og er engelskspråklig
  • De arrangerer en internasjonal kongress hvert andre år
  • Stereoklubber kan delta i en Club folio som utveksler bilder

Medlemsbladet Stereoscopy

22nd ISU World Congress 20 – 26 August 2019 i Lübeck, Tyskland.

http://isu2019.org

 


Her kan dere laste ned reisebrev fra tidligere kongresser:

Irvine, Los Angeles, California, USA 2017
Reisebrev ISU og 3D-Con 2017
3D-Con Tulsa, Oklahoma, USA 2016 (National Stereoscopic Assosiation of America)
Reisebrev NSA 3D-Con 2016

Busan, Sør-Korea 2015
Parallell monterte bilder: Reisebrev ISU 2015 p
Kryss monterte bilder: Reisebrev ISU 2015 x

Det utnevnes en ISU – representant for hvert land, som har stemmerett på generalforsamlinger.
En oversikt over ISU representanter finnes her

Link til ISU sin hjemmeside: http://www.stereoscopy.com/isu/index.html


 

  1. Ingen kommentarer enda.
(Vil være skjult)